Gminny Dom Kultury

Budynek, w którym powstał Gminny Dom Kultury, stanowił niegdyś siedzibę kółek rolniczych. Zmieniająca się sytuacja ustrojowo-polityczna oraz gospodarcza kraju, osłabiła działalność tych podmiotów. Budynek opustoszał i przez długi czas stanowił nieatrakcyjne miejsce na mapie gminy Skrwilno. Wyeksploatowane wnętrza i zużyte instalacje wewnętrzne nie zapewniały właściwego komfortu cieplnego, co uniemożliwiało jego ponowną reaktywację.

W 2020 roku pojawiły się środki z Funduszy Unijnych na przeprowadzenie remontu w obiekcie. Projekt zakładał całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej oraz grzewczej. Docieplono dach oraz ściany zewnętrzne. Wewnątrz dokonano przeróbek by dostosować pomieszczenia do potrzeb działalności Gminnego Domu Kultury.

Tym sposobem w 2021 roku nastąpiło otwarcie długo wyczekiwanej instytucji kultury.

Budynek zyskał pomieszczenia do realizacji zajęć: plastycznych, komputerowych, muzycznych, ekologicznych i językowych. Stanowi też siedzibę organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Skrwilno.

 

Opcje dostępności