Pracownia ekologiczna

DSC_0084

Racjonalne wykorzystanie i ochrona środowiska naturalnego to współczesne i najważniejsze wyzwanie ludzkości XXI wieku. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa wydaje się więc słusznym kierunkiem. W naszej pracowni stawiamy przede wszystkim na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Pracownia wyposażona jest w zestawy naukowe demonstrujące źródła energii odnawialnej. Zestawy pozwalają na różne eksperymenty z energią słoneczną, wodną czy wiatrową. Do użytku zainteresowanych są również zestawy badawcze, które pozwalają m.in. na obserwowanie procesów zachodzących w glebie. Pracownia wyposażona jest również w mikroskopy dydaktyczne oraz gotowe zestawy preparatów do obserwacji.

Opcje dostępności