floor-2221787_1920

 

Gmina Skrwilno pozyskała dotację z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego  na realizację projektu pt.: „Multimedialna wystawa skarbu ze Skrwilna”.  Projekt zakłada szereg działań mających na celu pozyskanie informacji związanych z historią skarbu.

Zachęcamy wszystkie osoby, które posiadają w swoich domach pamiątki z tamtego okresu (wycinki gazet, zdjęcia, opisy) do czynnego udziału w projekcie.

Na chwilę obecną podjęliśmy współpracę z Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Pozyskane publikacje oraz katalogi stanowią ciekawe i cenne źródło dla realizacji naszego zadania.

Zależy nam jednak na osobistych wspomnieniach mieszkańców naszego terenu. Dlatego też, serdecznie zachęcamy osoby dysponujące szerokim wachlarzem wiedzy na temat tamtego okresu do podzielenia się wspomnieniami.

Zwieńczeniem naszej wspólnej pracy będzie stoisko multimedialne zawierające posegregowane i skatalogowane wszystkie uzyskane informacje. Stoisko stanowić będzie narzędzie edukacji młodego pokolenia. To oni będą pielęgnować lokalne dziedzictwo i chronić je przed zatarciem.

Wartość pozyskanego dofinansowania to 30 000,00 zł. Jest to dofinansowanie na poziomie 100 %.

Zapraszamy do kontaktu

 

Opcje dostępności