Coolturalne Wakacje

Gminny Dom Kultury w Skrwilnie ogłasza nabór na zajęcia w okresie wakacyjnym.

Nabór przeznaczony jest dla dzieci z terenu gminy Skrwilno, uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Zapraszamy do zapisu na poszczególne bloki tematyczne: warsztaty plastyczne, warsztaty ekologiczne oraz zajęcia muzyczne.

Dodatkowo dla uczestników zajęć przewidziano kilka ciekawostek.

Zapisów dokonuje rodzic/opiekun prawny pod numerem telefonu: 881-470-254 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest również dostarczenie Karty zgłoszenia do biura GDK w Skrwilnie. 

Szczegóły w Regulaminie

Opcje dostępności