Detektywistyczna gra terenowa

Zapraszamy do udziału w Detektywistycznej grze terenowej „Na tropach tajemnic”

Gra odbywa się na terenie miejscowości Skrwilno. Zadaniem zgłoszonych zespołów jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań wynikających ze scenariusza oraz wskazówek otrzymywanych na bieżąco.

Celem gry jest rozszyfrowanie Hasła Głównego na podstawie zagadek rozwiązywanych w trakcie przebiegu gry oraz dostarczenie go do Punktu Końcowego

 

Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez złożenie 

FORMULARZA_ZGLOSZENIOWEGO

 oraz

 ZGODY_RODZICA(OPIEKUNA PRAWNEGO) w przypadku osób niepełnoletnich

w siedzibie GDK w Skrwilnie ul. Targowa 12A 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

 

Drużyna może liczyć maksymalnie 4 osoby. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba, która ukończyła 13 rok życia.

 

Zbiórka Drużyn – godz. 13:45 przy GDK w Skrwilnie, ul. Targowa 12 A

Start: godz. 14:00

Meta: godz. 18:00 przy Sali Edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno, ul. Leśna 5

(ognisko, wręczenie nagród)

 

 

Więcej szczegółów w REGULAMINIE

 

 

 

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA_RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

Opcje dostępności