Konkurs plastyczny „PANI JESIEŃ”

„PANI JESIEŃ”…

Wielobarwne korony drzew, spadające liście i owoce z drzew, krótsze dni, a coraz dłuższe wieczory…

Częste deszcze i zimniejsze noce…

Jesień potrafi być piękna i urzec nas swą urodą…

 

Zachęcamy dzieci z klas 0 – VIII Szkół Podstawowych Gminy Skrwilno

do udziału w jesiennym konkursie plastycznym pn. „Pani Jesień”.

Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastyczno-technicznej pt. „Pani Jesień” na kartkach bloku technicznego

(format A3) z wykorzystaniem tzw. „darów jesieni”.

Prace konkursowe (zaopatrzone w metryczkę) należy dostarczać do biura Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie

(ul. Rypińska 7, pok. 37) do 15 października 2021 r.

 

Szczegóły w REGULAMINIE KONKURSU

Do wypełnienia przez rodzica/opiekuna prawnego: ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Opcje dostępności